Xổ Số Miền Nam 19/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
85
15
92
G.7
323
291
514
G.6
1885
9990
8274
6394
9868
6832
0186
4207
9089
G.5
8189
1205
4375
G.4
26108
08267
23635
68446
62069
65442
95851
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
24767
33877
27790
68227
22041
38477
64770
G.3
03801
30398
63840
49729
47679
79791
G.2
39429
50095
82405
G.1
25434
04771
78732
ĐB
925862
897704
549422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 08 04, 05 05, 07
1 15, 18 14
2 23, 29 29(2) 22, 27
3 34, 35 32 32
4 42, 46 40, 48 41
5 51 58
6 62, 67, 69 64, 66, 68 67
7 74 71 70, 75, 77(2), 79
8 85(2), 89 86, 89
9 90, 98 91, 94, 95, 96 90, 91, 92

Xổ Số Miền Nam 12/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
68
15
28
G.7
228
742
128
G.6
8683
0771
7776
8522
3927
3344
2372
0445
2601
G.5
2992
5600
9039
G.4
71974
26549
79562
17601
67477
20463
70302
61540
14780
19555
67739
16173
13545
64848
23941
31689
53775
71899
05445
13496
23754
G.3
95704
44657
61273
92067
48447
43406
G.2
21096
26021
07297
G.1
65383
97086
68269
ĐB
369574
745560
292199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 04 00 01, 06
1 15
2 28 21, 22, 27 28(2)
3 39 39
4 49 40, 42, 44, 45, 48 41, 45(2), 47
5 57 55 54
6 62, 63, 68 60, 67 69
7 71, 74(2), 76, 77 73(2) 72, 75
8 83(2) 80, 86 89
9 92, 96 96, 97, 99(2)

Xổ Số Miền Nam 05/06/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
92
41
53
G.7
715
315
891
G.6
7865
7422
2840
5365
3471
8057
4896
8792
6640
G.5
1176
6469
1344
G.4
93490
51445
88779
77939
65061
70625
43545
83327
54758
81254
27268
49292
55874
64568
45444
84973
81606
77819
04396
87885
52139
G.3
82366
57977
30084
15687
59363
15241
G.2
06534
73856
22842
G.1
07141
75486
42259
ĐB
445102
786745
415774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06
1 15 15 19
2 22, 25 27
3 34, 39 39
4 40, 41, 45(2) 41, 45 40, 41, 42, 44(2)
5 54, 56, 57, 58 53, 59
6 61, 65, 66 65, 68(2), 69 63
7 76, 77, 79 71, 74 73, 74
8 84, 86, 87 85
9 90, 92 92 91, 92, 96(2)

Xổ Số Miền Nam 29/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
83
90
99
G.7
120
502
417
G.6
4970
8282
2144
5822
8399
7765
1502
2994
9436
G.5
2654
8449
8247
G.4
30137
98011
14218
67980
09411
94350
63401
77543
45864
27895
90493
13853
28715
64320
56802
69606
73753
02719
26303
60102
55743
G.3
81439
50275
14796
50753
43205
20585
G.2
66822
28426
54037
G.1
54024
78540
68739
ĐB
570453
244368
854302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 02 02(4), 03, 05, 06
1 11(2), 18 15 17, 19
2 20, 22, 24 20, 22, 26
3 37, 39 36, 37, 39
4 44 40, 43, 49 43, 47
5 50, 53, 54 53(2) 53
6 64, 65, 68
7 70, 75
8 80, 82, 83 85
9 90, 93, 95, 96, 99 94, 99

Xổ Số Miền Nam 22/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
87
15
75
G.7
485
125
167
G.6
8747
7914
8262
3454
3538
0865
0399
6400
0213
G.5
8708
1957
7191
G.4
34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081
G.3
62083
62916
12543
99532
57121
10501
G.2
50849
55777
10511
G.1
83031
12969
27653
ĐB
449809
968505
825835
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 09 05 00, 01, 08
1 14, 16, 17 15(2) 11, 13, 19
2 23, 28 25 21, 29
3 31 32, 38(2) 34, 35, 39
4 47, 49 43
5 51, 54, 57 53
6 62 65, 69 67
7 74 72, 77(2) 75
8 83, 85, 87 81 81
9 90, 96, 98 94 91, 98, 99