Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,029,626,667 đồng
Kỳ quay thưởng : #01047
08 10 19 25 35 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 3 25,029,626,667
Giải nhất 87 10,000,000
Giải nhì 2,817 300,000
Giải ba 41,078 30,000
Kỳ quay thưởng: #00564
01 06 07 13 26 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36,055,064,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 997 300,000
Giải ba 17,870 30,000
Kỳ quay thưởng: #00563
02 19 23 27 29 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 32,941,839,000
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 930 300,000
Giải ba 16,671 30,000
Kỳ quay thưởng: #00562
02 10 12 20 24 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 29,761,306,500
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,238 300,000
Giải ba 18,771 30,000
Kỳ quay thưởng: #00561
01 06 16 23 34 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,980,902,000
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,049 300,000
Giải ba 16,421 30,000
Kỳ quay thưởng: #00560
13 15 22 28 29 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 24,507,303,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 787 300,000
Giải ba 13,993 30,000