Xổ Số Mega 645 Thứ 6, 23/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,896,580,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001163
04 17 19 27 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 55,896,580,500
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 1,873 300,000
Giải ba 30,676 30,000

Xổ Số Mega 645 Thứ 4, 21/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001162
02 08 14 19 24 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50,440,757,500
Giải nhất 62 10,000,000
Giải nhì 2,039 300,000
Giải ba 31,908 30,000

Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật, 18/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001161
05 19 20 21 24 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 45,166,929,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,537 300,000
Giải ba 26,502 30,000

Xổ Số Mega 645 Thứ 6, 16/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001160
06 10 16 20 40 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 40,113,943,000
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,612 300,000
Giải ba 26,434 30,000

Xổ Số Mega 645 Thứ 4, 14/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001159
08 09 11 12 40 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 35,490,259,000
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 1,388 300,000
Giải ba 23,756 30,000

Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật, 11/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001158
07 18 31 33 35 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 31,449,479,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,349 300,000
Giải ba 22,912 30,000