Xổ Số Mega 645 Thứ 6, 23/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,896,580,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001163
04 17 19 27 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 55,896,580,500
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 1,873 300,000
Giải ba 30,676 30,000

Xổ Số Power 655 Thứ 5, 22/02/2024

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00999
08 19 24 31 35 55 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,793 50,000

Xổ Số Max 3D Thứ 6, 23/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00608
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 870 928 1tr
Nhất 757 567 541 718 350N
Nhì 256 167 824 210N
097 400 574
Ba 088 475 925 599 100N
930 383 970 607

Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 22/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00254
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 188 624 2 tỷ
Phụ ĐB 624 188 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
668 227 644 497
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
157 434 519
130 282 849
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
812 641 571 660
386 213 091 539
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k