Xổ Số Max 3D Thứ 2, 27/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00569
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 326 785 1tr
Nhất 731 900 114 569 350N
Nhì 927 778 163 210N
849 794 885
Ba 420 419 191 028 100N
846 219 305 881

Xổ Số Max 3D Thứ 6, 24/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00568
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 473 651 1tr
Nhất 729 892 759 119 350N
Nhì 874 374 751 210N
096 524 661
Ba 590 367 059 147 100N
714 707 220 808

Xổ Số Max 3D Thứ 4, 22/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00567
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 655 117 1tr
Nhất 380 461 759 111 350N
Nhì 078 842 520 210N
432 275 829
Ba 039 510 371 629 100N
487 099 098 383

Xổ Số Max 3D Thứ 2, 20/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00566
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 757 497 1tr
Nhất 893 924 026 698 350N
Nhì 201 546 464 210N
225 120 861
Ba 250 913 819 798 100N
228 205 008 025

Xổ Số Max 3D Thứ 6, 17/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00565
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 618 788 1tr
Nhất 292 265 058 446 350N
Nhì 424 390 467 210N
837 550 739
Ba 330 970 216 224 100N
411 648 637 966

Xổ Số Max 3D Thứ 4, 15/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00563
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 208 074 1tr
Nhất 725 834 163 131 350N
Nhì 560 516 257 210N
714 326 700
Ba 096 437 471 651 100N
451 783 003 457