Xổ Số Max 3D Thứ 2, 15/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00631
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 349 157 1tr
Nhất 832 311 228 735 350N
Nhì 650 867 963 210N
236 487 513
Ba 300 819 478 882 100N
979 692 611 094

Xổ Số Max 3D Thứ 6, 12/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00630
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 720 217 1tr
Nhất 573 379 612 338 350N
Nhì 264 144 114 210N
025 465 932
Ba 041 665 038 389 100N
067 748 226 557

Xổ Số Max 3D Thứ 4, 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00628
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 577 268 1tr
Nhất 353 360 313 399 350N
Nhì 669 493 577 210N
671 090 720
Ba 626 240 729 972 100N
531 445 921 216

Xổ Số Max 3D Thứ 2, 08/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00627
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 356 026 1tr
Nhất 553 466 562 100 350N
Nhì 206 479 436 210N
998 641 371
Ba 093 484 673 820 100N
117 149 111 888

Xổ Số Max 3D Thứ 6, 05/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00626
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 677 048 1tr
Nhất 734 538 040 803 350N
Nhì 493 844 085 210N
850 556 432
Ba 723 115 538 007 100N
418 992 060 202

Xổ Số Max 3D Thứ 4, 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00625
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 572 807 1tr
Nhất 459 252 285 085 350N
Nhì 507 222 125 210N
363 829 739
Ba 970 130 362 808 100N
599 150 825 070