Xổ Số Max 3D Thứ 6, 12/07/2024

Kỳ quay thưởng:
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB
1tr
Nhất
350N
Nhì
210N
Ba
100N

Xổ Số Max 3D Thứ 4, 10/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00669
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 630 172 1tr
Nhất 985 124 646 271 350N
Nhì 016 038 466 210N
438 781 237
Ba 381 030 343 805 100N
963 601 193 516

Xổ Số Max 3D Thứ 2, 08/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00668
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 534 467 1tr
Nhất 823 933 435 908 350N
Nhì 365 341 639 210N
313 877 154
Ba 393 970 831 147 100N
384 284 017 784

Xổ Số Max 3D Thứ 6, 05/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00667
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 769 867 1tr
Nhất 769 564 514 056 350N
Nhì 509 811 579 210N
438 389 628
Ba 579 691 374 022 100N
137 275 147 341

Xổ Số Max 3D Thứ 4, 03/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00666
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 571 631 1tr
Nhất 448 203 410 087 350N
Nhì 305 684 073 210N
527 910 242
Ba 353 211 914 769 100N
580 707 114 020

Xổ Số Max 3D Thứ 2, 01/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00665
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 789 895 1tr
Nhất 015 106 141 652 350N
Nhì 835 875 379 210N
060 008 619
Ba 356 450 005 661 100N
814 215 052 904