Thứ 2
27/11/2023
Phú Yên
98 - 19
Thừa Thiên Huế
32 - 09
Chủ nhật
26/11/2023
Khánh Hòa
97 - 09
Kon Tum
26 - 32
Thừa Thiên Huế
22 - 34
Thứ 7
25/11/2023
Đắc Nông
63 - 10
Đà Nẵng
55 - 57
Quảng Ngãi
50 - 34
Thứ 6
24/11/2023
Gia Lai
51 - 75
Ninh Thuận
68 - 88
Thứ 5
23/11/2023
Bình Định
70 - 57
Quảng Bình
86 - 49
Quảng Trị
48 - 55
Thứ 4
22/11/2023
Đà Nẵng
93 - 40
Khánh Hòa
86 - 91
Thứ 3
21/11/2023
Đắc Lắc
93 - 04
Quảng Nam
12 - 39
Thứ 2
20/11/2023
Phú Yên
34 - 87
Thừa Thiên Huế
71 - 27
Chủ nhật
19/11/2023
Khánh Hòa
67 - 56
Kon Tum
56 - 06
Thừa Thiên Huế
41 - 63
Thứ 7
18/11/2023
Đà Nẵng
39 - 91
Quảng Ngãi
73 - 61
Đắc Nông
89 - 24
Thứ 6
17/11/2023
Gia Lai
24 - 15
Ninh Thuận
15 - 96
Thứ 5
16/11/2023
Bình Định
64 - 28
Quảng Bình
45 - 35
Quảng Trị
49 - 96
Thứ 4
15/11/2023
Đà Nẵng
40 - 72
Khánh Hòa
05 - 02
Thứ 3
14/11/2023
Đắc Lắc
12 - 51
Quảng Nam
49 - 95
Thứ 2
13/11/2023
Phú Yên
34 - 08
Thừa Thiên Huế
61 - 75
Chủ nhật
12/11/2023
Kon Tum
44 - 74
Khánh Hòa
27 - 53
Thừa Thiên Huế
35 - 95
Thứ 7
11/11/2023
Đà Nẵng
47 - 56
Đắc Nông
98 - 85
Quảng Ngãi
71 - 72
Thứ 6
10/11/2023
Gia Lai
89 - 76
Ninh Thuận
99 - 66
Thứ 5
09/11/2023
Bình Định
32 - 74
Quảng Bình
93 - 30
Quảng Trị
97 - 76
Thứ 4
08/11/2023
Đà Nẵng
76 - 19
Khánh Hòa
26 - 63
Thứ 3
07/11/2023
Đắc Lắc
32 - 32
Quảng Nam
51 - 82
Thứ 2
06/11/2023
Phú Yên
70 - 81
Thừa Thiên Huế
39 - 74
Chủ nhật
05/11/2023
Kon Tum
17 - 36
Khánh Hòa
06 - 14
Thừa Thiên Huế
15 - 13
Thứ 7
04/11/2023
Đắc Nông
73 - 17
Quảng Ngãi
12 - 44
Đà Nẵng
83 - 06
Thứ 6
03/11/2023
Gia Lai
21 - 65
Ninh Thuận
29 - 70
Thứ 5
02/11/2023
Bình Định
75 - 06
Quảng Bình
89 - 66
Quảng Trị
49 - 40
Thứ 4
01/11/2023
Đà Nẵng
22 - 93
Khánh Hòa
28 - 61
Thứ 3
31/10/2023
Đắc Lắc
20 - 49
Quảng Nam
43 - 82
Thứ 2
30/10/2023
Phú Yên
07 - 43
Thừa Thiên Huế
28 - 32