Chủ nhật
14/04/2024
Kon Tum
86 - 22
Khánh Hòa
01 - 05
Thừa Thiên Huế
34 - 55
Thứ 7
13/04/2024
Đà Nẵng
15 - 91
Đắc Nông
95 - 29
Quảng Ngãi
33 - 61
Thứ 6
12/04/2024
Gia Lai
30 - 67
Ninh Thuận
57 - 62
Thứ 5
11/04/2024
Quảng Bình
50 - 76
Bình Định
40 - 81
Quảng Trị
84 - 01
Thứ 4
10/04/2024
Đà Nẵng
22 - 06
Khánh Hòa
22 - 14
Thứ 3
09/04/2024
Đắc Lắc
32 - 61
Quảng Nam
14 - 81
Thứ 2
08/04/2024
Phú Yên
59 - 43
Thừa Thiên Huế
21 - 72
Chủ nhật
07/04/2024
Khánh Hòa
78 - 81
Thừa Thiên Huế
11 - 53
Thứ 7
06/04/2024
Đà Nẵng
04 - 16
Đắc Nông
93 - 05
Quảng Ngãi
38 - 41
Thứ 6
05/04/2024
Gia Lai
95 - 76
Ninh Thuận
74 - 48
Thứ 5
04/04/2024
Quảng Bình
23 - 60
Bình Định
41 - 26
Quảng Trị
82 - 07
Thứ 4
03/04/2024
Đà Nẵng
50 - 65
Khánh Hòa
70 - 16
Thứ 3
02/04/2024
Đắc Lắc
07 - 10
Quảng Nam
66 - 47
Thứ 2
01/04/2024
Phú Yên
43 - 99
Thừa Thiên Huế
49 - 87
Chủ nhật
31/03/2024
Kon Tum
12 - 56
Khánh Hòa
82 - 15
Thừa Thiên Huế
45 - 00
Thứ 7
30/03/2024
Đà Nẵng
09 - 93
Quảng Ngãi
08 - 52
Đắc Nông
26 - 86
Thứ 6
29/03/2024
Gia Lai
23 - 88
Ninh Thuận
26 - 81
Thứ 5
28/03/2024
Quảng Bình
56 - 55
Bình Định
93 - 83
Quảng Trị
33 - 67
Thứ 4
27/03/2024
Đà Nẵng
92 - 22
Khánh Hòa
83 - 26
Thứ 3
26/03/2024
Đắc Lắc
81 - 00
Quảng Nam
91 - 51
Thứ 2
25/03/2024
Phú Yên
28 - 01
Thừa Thiên Huế
43 - 38
Chủ nhật
24/03/2024
Khánh Hòa
16 - 94
Kon Tum
90 - 87
Thừa Thiên Huế
26 - 35
Thứ 7
23/03/2024
Đà Nẵng
88 - 53
Quảng Ngãi
30 - 11
Đắc Nông
01 - 64
Thứ 6
22/03/2024
Gia Lai
49 - 28
Ninh Thuận
75 - 90
Thứ 5
21/03/2024
Bình Định
65 - 69
Quảng Bình
87 - 54
Quảng Trị
37 - 29
Thứ 4
20/03/2024
Đà Nẵng
48 - 27
Khánh Hòa
50 - 59
Thứ 3
19/03/2024
Đắc Lắc
18 - 29
Quảng Nam
50 - 03
Thứ 2
18/03/2024
Phú Yên
64 - 50
Thừa Thiên Huế
30 - 84
Chủ nhật
17/03/2024
Khánh Hòa
03 - 02
Kon Tum
02 - 96
Thừa Thiên Huế
09 - 30
Thứ 7
16/03/2024
Đà Nẵng
25 - 03
Đắc Nông
48 - 52
Quảng Ngãi
03 - 97