Thứ 6
26/05/2023
Ninh Thuận
00 - 79
Gia Lai
71 - 30
Thứ 5
25/05/2023
Bình Định
46 - 05
Quảng Bình
40 - 83
Quảng Trị
36 - 89
Thứ 4
24/05/2023
Đà Nẵng
57 - 93
Khánh Hòa
94 - 97
Thứ 3
23/05/2023
Đắc Lắc
79 - 76
Quảng Nam
11 - 60
Thứ 2
22/05/2023
Phú Yên
81 - 36
Thừa Thiên Huế
94 - 84
Chủ nhật
21/05/2023
Kon Tum
23 - 36
Khánh Hòa
14 - 77
Thừa Thiên Huế
54 - 59
Thứ 7
20/05/2023
Đà Nẵng
19 - 52
Quảng Ngãi
74 - 79
Đắc Nông
47 - 25
Thứ 6
19/05/2023
Gia Lai
64 - 99
Ninh Thuận
30 - 29
Thứ 5
18/05/2023
Bình Định
34 - 98
Quảng Bình
19 - 94
Quảng Trị
82 - 71
Thứ 4
17/05/2023
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69
Thứ 3
16/05/2023
Đắc Lắc
10 - 13
Quảng Nam
21 - 82
Thứ 2
15/05/2023
Phú Yên
46 - 38
Thừa Thiên Huế
27 - 54
Chủ nhật
14/05/2023
Kon Tum
91 - 89
Khánh Hòa
77 - 84
Thừa Thiên Huế
45 - 42
Thứ 7
13/05/2023
Đà Nẵng
57 - 97
Quảng Ngãi
19 - 53
Đắc Nông
35 - 04
Thứ 6
12/05/2023
Ninh Thuận
89 - 93
Gia Lai
61 - 83
Thứ 5
11/05/2023
Bình Định
96 - 81
Quảng Bình
66 - 04
Quảng Trị
53 - 38
Thứ 4
10/05/2023
Đà Nẵng
33 - 62
Khánh Hòa
01 - 73
Thứ 3
09/05/2023
Đắc Lắc
78 - 26
Quảng Nam
36 - 25
Thứ 2
08/05/2023
Phú Yên
62 - 80
Thừa Thiên Huế
67 - 83
Chủ nhật
07/05/2023
Kon Tum
71 - 50
Khánh Hòa
74 - 18
Thừa Thiên Huế
27 - 12
Thứ 7
06/05/2023
Đắc Nông
73 - 90
Quảng Ngãi
12 - 33
Đà Nẵng
25 - 68
Thứ 6
05/05/2023
Ninh Thuận
61 - 58
Gia Lai
31 - 94
Thứ 5
04/05/2023
Bình Định
35 - 30
Quảng Bình
32 - 84
Quảng Trị
50 - 58
Thứ 4
03/05/2023
Đà Nẵng
36 - 88
Khánh Hòa
33 - 89
Thứ 3
02/05/2023
Đắc Lắc
88 - 67
Quảng Nam
09 - 80
Thứ 2
01/05/2023
Phú Yên
15 - 05
Thừa Thiên Huế
87 - 33
Chủ nhật
30/04/2023
Kon Tum
15 - 19
Khánh Hòa
86 - 21
Thừa Thiên Huế
94 - 00
Thứ 7
29/04/2023
Đà Nẵng
73 - 64
Quảng Ngãi
93 - 40
Đắc Nông
52 - 21
Thứ 6
28/04/2023
Ninh Thuận
16 - 66
Gia Lai
63 - 79