Thứ 3
28/11/2023
Bạc Liêu
91 - 55
Vũng Tàu
55 - 76
Bến Tre
05 - 28
Thứ 2
27/11/2023
Đồng Tháp
48 - 58
Hồ Chí Minh
71 - 12
Cà Mau
03 - 90
Chủ nhật
26/11/2023
Tiền Giang
32 - 95
Kiên Giang
47 - 37
Đà Lạt
59 - 52
Thứ 7
25/11/2023
Hồ Chí Minh
61 - 73
Long An
39 - 32
Bình Phước
65 - 17
Hậu Giang
86 - 23
Thứ 6
24/11/2023
Vĩnh Long
03 - 30
Trà Vinh
38 - 31
Bình Dương
71 - 96
Thứ 5
23/11/2023
An Giang
14 - 11
Bình Thuận
73 - 68
Tây Ninh
15 - 32
Thứ 4
22/11/2023
Đồng Nai
20 - 40
Cần Thơ
73 - 15
Sóc Trăng
31 - 00
Thứ 3
21/11/2023
Bạc Liêu
34 - 81
Vũng Tàu
41 - 23
Bến Tre
38 - 44
Thứ 2
20/11/2023
Đồng Tháp
27 - 10
Hồ Chí Minh
75 - 03
Cà Mau
51 - 50
Chủ nhật
19/11/2023
Tiền Giang
81 - 68
Kiên Giang
60 - 60
Đà Lạt
11 - 84
Thứ 7
18/11/2023
Long An
21 - 54
Hồ Chí Minh
54 - 30
Hậu Giang
98 - 76
Bình Phước
67 - 67
Thứ 6
17/11/2023
Vĩnh Long
41 - 43
Trà Vinh
46 - 25
Bình Dương
45 - 49
Thứ 5
16/11/2023
An Giang
27 - 01
Bình Thuận
84 - 98
Tây Ninh
30 - 38
Thứ 4
15/11/2023
Cần Thơ
26 - 11
Đồng Nai
19 - 48
Sóc Trăng
27 - 28
Thứ 3
14/11/2023
Bạc Liêu
37 - 29
Vũng Tàu
88 - 80
Bến Tre
70 - 47
Thứ 2
13/11/2023
Hồ Chí Minh
27 - 45
Đồng Tháp
72 - 45
Cà Mau
98 - 55
Chủ nhật
12/11/2023
Tiền Giang
18 - 92
Kiên Giang
61 - 16
Đà Lạt
38 - 14
Thứ 7
11/11/2023
Hồ Chí Minh
88 - 38
Long An
01 - 72
Hậu Giang
72 - 46
Bình Phước
73 - 85
Thứ 6
10/11/2023
Vĩnh Long
53 - 27
Trà Vinh
87 - 16
Bình Dương
71 - 66
Thứ 5
09/11/2023
An Giang
28 - 66
Bình Thuận
65 - 78
Tây Ninh
37 - 92
Thứ 4
08/11/2023
Cần Thơ
58 - 59
Đồng Nai
54 - 01
Sóc Trăng
34 - 99
Thứ 3
07/11/2023
Vũng Tàu
43 - 61
Bạc Liêu
06 - 28
Bến Tre
20 - 43
Thứ 2
06/11/2023
Đồng Tháp
29 - 65
Hồ Chí Minh
46 - 58
Cà Mau
70 - 18
Chủ nhật
05/11/2023
Tiền Giang
96 - 22
Kiên Giang
77 - 69
Đà Lạt
48 - 92
Thứ 7
04/11/2023
Long An
80 - 06
Hồ Chí Minh
54 - 85
Hậu Giang
21 - 71
Bình Phước
15 - 76
Thứ 6
03/11/2023
Vĩnh Long
17 - 54
Trà Vinh
08 - 57
Bình Dương
40 - 86
Thứ 5
02/11/2023
An Giang
66 - 20
Bình Thuận
85 - 14
Tây Ninh
09 - 03
Thứ 4
01/11/2023
Cần Thơ
67 - 57
Đồng Nai
70 - 19
Sóc Trăng
16 - 25
Thứ 3
31/10/2023
Bến Tre
69 - 51
Bạc Liêu
23 - 67
Vũng Tàu
51 - 48
Thứ 2
30/10/2023
Hồ Chí Minh
60 - 04
Đồng Tháp
97 - 59
Cà Mau
00 - 53