Chủ nhật
14/04/2024
Tiền Giang
78 - 73
Kiên Giang
91 - 44
Đà Lạt
69 - 78
Thứ 7
13/04/2024
Long An
40 - 04
Hồ Chí Minh
70 - 25
Hậu Giang
09 - 75
Bình Phước
72 - 95
Thứ 6
12/04/2024
Vĩnh Long
87 - 09
Trà Vinh
11 - 53
Bình Dương
91 - 07
Thứ 5
11/04/2024
An Giang
88 - 28
Bình Thuận
00 - 73
Tây Ninh
41 - 84
Thứ 4
10/04/2024
Đồng Nai
17 - 44
Cần Thơ
69 - 55
Sóc Trăng
75 - 16
Thứ 3
09/04/2024
Vũng Tàu
57 - 28
Bến Tre
81 - 30
Bạc Liêu
27 - 69
Thứ 2
08/04/2024
Đồng Tháp
94 - 68
Hồ Chí Minh
35 - 15
Cà Mau
21 - 56
Chủ nhật
07/04/2024
Tiền Giang
51 - 89
Kiên Giang
22 - 73
Đà Lạt
20 - 69
Thứ 7
06/04/2024
Long An
81 - 19
Hồ Chí Minh
91 - 31
Hậu Giang
92 - 56
Bình Phước
03 - 71
Thứ 6
05/04/2024
Vĩnh Long
93 - 66
Trà Vinh
57 - 19
Bình Dương
27 - 52
Thứ 5
04/04/2024
An Giang
88 - 41
Bình Thuận
21 - 19
Tây Ninh
78 - 15
Thứ 4
03/04/2024
Cần Thơ
33 - 66
Đồng Nai
35 - 47
Sóc Trăng
52 - 77
Thứ 3
02/04/2024
Bạc Liêu
95 - 26
Vũng Tàu
56 - 71
Bến Tre
50 - 72
Thứ 2
01/04/2024
Đồng Tháp
69 - 04
Hồ Chí Minh
56 - 39
Cà Mau
74 - 64
Chủ nhật
31/03/2024
Tiền Giang
51 - 98
Kiên Giang
68 - 69
Đà Lạt
83 - 59
Thứ 7
30/03/2024
Hồ Chí Minh
59 - 85
Long An
56 - 25
Bình Phước
10 - 37
Hậu Giang
89 - 47
Thứ 6
29/03/2024
Vĩnh Long
39 - 61
Trà Vinh
99 - 62
Bình Dương
13 - 49
Thứ 5
28/03/2024
An Giang
36 - 23
Bình Thuận
13 - 65
Tây Ninh
78 - 42
Thứ 4
27/03/2024
Cần Thơ
23 - 18
Đồng Nai
60 - 23
Sóc Trăng
52 - 40
Thứ 3
26/03/2024
Bạc Liêu
17 - 32
Vũng Tàu
19 - 19
Bến Tre
11 - 73
Thứ 2
25/03/2024
Đồng Tháp
92 - 15
Hồ Chí Minh
67 - 48
Cà Mau
82 - 85
Chủ nhật
24/03/2024
Tiền Giang
77 - 45
Kiên Giang
94 - 26
Đà Lạt
66 - 85
Thứ 7
23/03/2024
Long An
39 - 87
Hồ Chí Minh
67 - 34
Bình Phước
51 - 95
Hậu Giang
18 - 28
Thứ 6
22/03/2024
Vĩnh Long
98 - 29
Trà Vinh
75 - 95
Bình Dương
97 - 59
Thứ 5
21/03/2024
An Giang
04 - 57
Bình Thuận
11 - 37
Tây Ninh
51 - 10
Thứ 4
20/03/2024
Cần Thơ
55 - 44
Đồng Nai
25 - 92
Sóc Trăng
19 - 37
Thứ 3
19/03/2024
Vũng Tàu
01 - 47
Bến Tre
90 - 60
Bạc Liêu
95 - 39
Thứ 2
18/03/2024
Đồng Tháp
10 - 40
Hồ Chí Minh
64 - 59
Cà Mau
42 - 58
Chủ nhật
17/03/2024
Tiền Giang
38 - 25
Kiên Giang
26 - 65
Đà Lạt
88 - 25
Thứ 7
16/03/2024
Long An
90 - 06
Hồ Chí Minh
00 - 16
Bình Phước
54 - 59
Hậu Giang
13 - 09