Thứ 6
26/05/2023
Vĩnh Long
73 - 11
Trà Vinh
92 - 30
Bình Dương
62 - 32
Thứ 5
25/05/2023
An Giang
19 - 72
Bình Thuận
19 - 36
Tây Ninh
41 - 64
Thứ 4
24/05/2023
Cần Thơ
21 - 81
Đồng Nai
52 - 17
Sóc Trăng
15 - 82
Thứ 3
23/05/2023
Vũng Tàu
36 - 73
Bến Tre
18 - 24
Bạc Liêu
11 - 18
Thứ 2
22/05/2023
Đồng Tháp
77 - 13
Hồ Chí Minh
34 - 78
Cà Mau
66 - 16
Chủ nhật
21/05/2023
Tiền Giang
30 - 52
Kiên Giang
58 - 68
Đà Lạt
61 - 32
Thứ 7
20/05/2023
Long An
14 - 04
Hồ Chí Minh
58 - 19
Hậu Giang
01 - 41
Bình Phước
54 - 98
Thứ 6
19/05/2023
Vĩnh Long
06 - 11
Trà Vinh
78 - 26
Bình Dương
24 - 04
Thứ 5
18/05/2023
An Giang
23 - 98
Bình Thuận
17 - 78
Tây Ninh
34 - 00
Thứ 4
17/05/2023
Cần Thơ
34 - 31
Đồng Nai
34 - 38
Sóc Trăng
21 - 32
Thứ 3
16/05/2023
Bạc Liêu
07 - 77
Vũng Tàu
03 - 17
Bến Tre
88 - 26
Thứ 2
15/05/2023
Hồ Chí Minh
81 - 90
Đồng Tháp
33 - 50
Cà Mau
85 - 45
Chủ nhật
14/05/2023
Tiền Giang
65 - 71
Kiên Giang
78 - 32
Đà Lạt
32 - 55
Thứ 7
13/05/2023
Hồ Chí Minh
99 - 94
Long An
83 - 53
Hậu Giang
54 - 86
Bình Phước
36 - 03
Thứ 6
12/05/2023
Vĩnh Long
37 - 70
Trà Vinh
28 - 53
Bình Dương
54 - 37
Thứ 5
11/05/2023
An Giang
25 - 34
Bình Thuận
39 - 46
Tây Ninh
38 - 42
Thứ 4
10/05/2023
Cần Thơ
47 - 93
Đồng Nai
13 - 21
Sóc Trăng
44 - 19
Thứ 3
09/05/2023
Vũng Tàu
14 - 00
Bến Tre
09 - 50
Bạc Liêu
01 - 55
Thứ 2
08/05/2023
Đồng Tháp
03 - 69
Hồ Chí Minh
33 - 63
Cà Mau
89 - 41
Chủ nhật
07/05/2023
Tiền Giang
41 - 12
Kiên Giang
49 - 76
Đà Lạt
26 - 40
Thứ 7
06/05/2023
Long An
67 - 28
Hồ Chí Minh
64 - 97
Hậu Giang
29 - 39
Bình Phước
16 - 42
Thứ 6
05/05/2023
Vĩnh Long
26 - 68
Trà Vinh
38 - 70
Bình Dương
26 - 19
Thứ 5
04/05/2023
An Giang
48 - 70
Bình Thuận
05 - 62
Tây Ninh
10 - 95
Thứ 4
03/05/2023
Cần Thơ
29 - 47
Đồng Nai
96 - 68
Sóc Trăng
00 - 70
Thứ 3
02/05/2023
Vũng Tàu
01 - 87
Bạc Liêu
76 - 41
Bến Tre
90 - 76
Thứ 2
01/05/2023
Hồ Chí Minh
62 - 27
Đồng Tháp
18 - 97
Cà Mau
12 - 47
Chủ nhật
30/04/2023
Tiền Giang
21 - 25
Kiên Giang
63 - 58
Đà Lạt
27 - 83
Thứ 7
29/04/2023
Long An
20 - 45
Hồ Chí Minh
60 - 55
Hậu Giang
09 - 05
Bình Phước
12 - 82
Thứ 6
28/04/2023
Vĩnh Long
14 - 68
Trà Vinh
67 - 07
Bình Dương
07 - 11