Xổ Số Power 655 Thứ 7, 25/05/2024

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: #001039
15 22 38 39 43 53 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 3, 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001037
01 02 14 32 33 41 04
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,422,908,100
Jackpot 2 0 3,715,148,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14,585 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 3, 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001037
01 02 14 32 33 41 04
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,422,908,100
Jackpot 2 0 3,715,148,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14,585 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 7, 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001036
12 18 20 25 27 52 44
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,855,412,400
Jackpot 2 0 3,429,871,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 740 500,000
Giải ba 14,703 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 5, 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001035
20 25 27 39 45 55 44
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,985,134,550
Jackpot 2 0 3,222,062,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 538 500,000
Giải ba 12,439 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 3, 14/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001034
05 17 36 40 46 50 01
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,986,568,900
Jackpot 2 1 3,442,952,100
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 12,448 50,000