Xổ Số Power 655 Thứ 5, 22/02/2024

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350 đồng
Kỳ quay thưởng: #00999
08 19 24 31 35 55 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,793 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 3, 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00998
34 46 50 51 52 55 05
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,586 500,000
Giải ba 30,486 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 3, 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00998
34 46 50 51 52 55 05
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,586 500,000
Giải ba 30,486 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 7, 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00997
08 12 17 27 38 55 47
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,568 500,000
Giải ba 33,396 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 5, 15/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00996
03 07 08 18 21 26 19
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,590 500,000
Giải ba 33,383 50,000

Xổ Số Power 655 Thứ 3, 13/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00995
08 17 22 31 34 49 18
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1,305 500,000
Giải ba 27,701 50,000